Werkplaatsen op het plein

Al het materiaal uit de bliksemwerkplaatsen wordt samen met materialen uit de beleidsprocessen van de faculteit naar de werkplaats op het plein gebracht. Daar werkt een groep van studenten, medewerkers en netwerkpartners ‘s middags in en met het materiaal. Zichtbaar voor iedereen wordt daar met het materiaal gerommeld, wordt er geordend en getoond wat er ontstaat. Het staat toevallige voorbijgangers vrij om even te blijven staan, mee te kijken of mee te werken.

Deze werkplaatsgroep bestaat uit 6 tot 8 mensen vanuit zo divers mogelijke posities in en rond de faculteit en uit de diverse studierichtingen. In de groep zitten in elk geval een student, een docent, ondersteuner en een netwerkpartner. We zijn uitdrukkelijk op zoek naar mensen in en rond de faculteit die al met het thema wereldburgerschap, internationalisering of netwerkhogeschool bezig zijn of er juist vanuit interesse/fascinatie graag in de toekomst aan mee willen werken. Van de deelnemers aan deze werkplaats wordt verwacht dat ze meewerken in alle werkplaatsen op het plein, gerelateerd aan het gekozen thema. Dagen en tijden zijn te vinden in het programmaboekje. Aan twee deelnemers per werkplaatsgroep wordt eveneens gevraagd om met het materiaal uit deze werkplaatsen mee te werken in de faculteitswerkplaatsen

Heb je interesse? Meld je aan bij Marysia Piësla dansenophetplein@hhs.nl
Wereldburgerschap en Kwaliteit ronde 1

Wereldburgerschap & kwaliteit ronde 2

Wereldburgerschap en kwaliteit ronde 3

Internationalisering & kwaliteit ronde 2

Internationalisering en kwaliteit ronde 3


Netwerkhogeschool en kwaliteit ronde 1

Netwerkhogeschool & kwaliteit ronde 2

Netwerkhogeschool en kwaliteit ronde 3