Wereldburgerschap en kwaliteit ronde 1

Opbrengst en inzichten

Dans op het plein - Wereldburgerschap & Burgerschap


  • Studenten zijn al wereldburgers. Ze zijn via muziek, film, games verbonden met een wereldwijze cultuur. Ze reizen de hele wereld over, hebben liefdes in verre oorden en zijn via het internet als vanzelfsprekend onderdeel van de hele wereld. In ons onderwijs draait het er dus niet om, om van studenten wereldburgers te maken, dat zíjn ze al. Het draait erom dat we in het onderwijs samen betekenis geven aan dit vanzelfsprekende wereldburgerschap. Wat betekent het om wereldburger te zijn? Wat betekent dat voor mij? Voor mijn werk? Voor mijn ontwikkeling?

  • Wereldburgerschap krijgt elke dag, hier en nu betekenis en invulling in de interacties in de school. Onder studenten, docenten en medewerkers is een grote diversiteit. Diversiteit in achtergrond en oorsprong. De verschillen zitten niet alleen in verschil in land van herkomst, tussen een student uit het Westland, een student uit Voorburg en een student uit Den Haag kunnen ook al enorme onderlinge verschillen bestaan. Ook tussen docenten bestaat deze grote diversiteit. Juist in het omgaan met al deze verschillen, je verhouden tot de spannende situaties die dit soms creëert, komt wereldburgerschap tot stand.

  • Wereldburgerschap krijgt vorm in gedrag en houding; je persoonlijke manier waarop je omgaat met diversiteit en verschil. Voor deze persoonlijke houding is geen vastomlijnde handleiding te geven. Studenten ontwikkelen een eigen persoonlijke wijze van wereldburgerschap. Docenten kunnen hier met voorbeeldgedrag een belangrijke rol bij innemen. Docenten creëren in hun colleges en opdrachten de veilige omgeving waarin studenten hun wereldburgerschap ontwikkelen. 

  • We merken dat we zelf liever stilstaan bij de meningen die dicht bij de onze staan, dan bij de afwijkende. Iemand legt een gedicht dat bijzonder kritisch is over dit beleidsproces bij het woord 'omarmen'. Het voelt ongemakkelijk om juist het verhaal dat ver van onszelf afstaat aandacht te geven. Maar voorbeeldgedrag in wereldburgerschap vraagt juist dat we in de faculteit de afwijkende, kritische of vreemde meningen en verhalen omarmen. Wereldburgerschap vraagt van ons om het afwijkende te laten klinken, te onderzoeken en een plek te geven. Kunnen we nieuwsgierig zijn naar dat wat afwijkt van wat wij vinden? 

  • Wereldburgerschap gaat over de grens opzoeken. Niet alleen de landsgrenzen, maar zeker ook de grenzen in ons eigen hoofd. Durven we deze stappen te zetten buiten de grenzen van onze eigen beperkte blik

De grens over
GezondsaamHé WereldburgerRespect

Wordt een wereldburger
en leer mij er ook een te zijn


Begrijpen en begrepen worden

Comments