Planning en Agenda

In de maanden april, mei en juni 2016 wordt er met zoveel mogelijk studenten, medewerkers en netwerkpartners gewerkt aan het meerjarenbeleid voor de de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport.

We werken in een proces waarin in een drietal rondes van steeds twee weken zoveel mogelijk studenten, medewerkers, het MT en relevante derden worden uitgedaagd om in hun dagelijkse werk in bliksemwerkplaatsen een kwartiertje stil te staan bij de WINKthema’s en de meerjarenstrategie. Niet alleen door erover na te denken en erover te spreken, maar juist ook door er beelden over te maken, door ermee te spelen en door in het onderwerp te bewegen. Vervolgens wordt al het materiaal dat dit oplevert door vertegenwoordigers van studenten medewerkers, derden en het MT verwerkt tot een meerjarenbeleid. 
De opbrengsten van al dit werk zijn steeds zichtbaar en tastbaar op een centrale plek in de faculteit en op deze website, zie Bliksemwerkplaatsen, Werkplaatsen op het plein en Faculteitswerkplaats.

Tweeweekse rondes van werkplaatsen 
Er wordt gewerkt in werkplaatsen. Een werkplaats is een woord dat enerzijds refereert aan de technische werkplaats (waarin vanuit vakmanschap/kennis van zaken dingen worden gemaakt of gerepareerd in oplossende zin) en anderzijds aan het kunstenaarsatelier (waar al experimenterend, verkennend en ontdekkend iets wordt gemaakt wat nog niet eerder bestond). Beide manieren van werken, zowel die van de vakman als die van de kunstenaar, worden in de werkplaatsen ingezet om (de dagelijkse praktijk) van de WINK-thema’s te begrijpen, te onderzoeken en aan te vatten. 
Elke twee weken durende ronde is als volgt gechoreografeerd: 

Week 1
Elke ronde begint met een week waarin in op drie dagen intensief gewerkt wordt, steeds op één dag aan één van de drie WINthema’s in relatie tot het thema Kwaliteit: 
    • Dinsdag: Wereldburgerschap (WK) 
    • Donderdag: Internationalisering (IK) 
    • Vrijdag: Netwerkhogeschool (NK)

Op de ochtend van zo’n dag gaan in het dagelijks werk - in de colleges, tijdens vergaderingen, in kantines en op wandelgangen – alle studenten, medewerkers en derden in een bliksemwerkplaats ‘even’ (kwartiertje) aan de slag met het thema van die dag. Dit wordt gechoreografeerd door precies geformuleerde opdrachten en uitdagingen. Bijvoorbeeld: ‘maak beelden van alles om je heen dat wereldburgerschap in zich draagt’ of ‘teken het netwerk waarin jij vandaag aan het werk bent’. 
Al het materiaal uit deze bliksemwerkplaatsen wordt naar de werkplaats op het plein gebracht. Daar werkt een groep van studenten, medewerkers en netwerkpartners ‘s middags in en met het materiaal. Zichtbaar voor iedereen wordt daar met het materiaal gerommeld, wordt er geordend en getoond wat er ontstaat (bv. op grote borden). Het staat toevallige voorbijgangers vrij om even te blijven staan, mee te kijken of mee te werken. 

Week 2
In deze tweede week brengt een afvaardiging van de leden van de werkplaatsen op het plein hun opbrengsten samen in de Faculteitswerkplaats waarin ook leden van het MT deelnemen. De opbrengsten worden bekeken, er wordt naar dwarsverbanden gezocht en het wordt verwerkt tot een meerjarenbeleidsplan.

In de eerste ronde ligt de nadruk in de werkplaatsen op verkenning van de thema’s. In de tweede ronde verschuift de aandacht naar de huidige praktijk rond de thema’s en het potentieel voor de nabije toekomst (2020) In de derde ronde ligt de nadruk op prototyping op basis van al het materiaal en synthese tot een meerjarenbeleid. 

Het ritme en de ruimte van de (strak geplande) werkplaatsen zorgt voor een helder kader. De choreografie van wat er in deze werkplaatsen gebeurt, is nog open. Wat precies wordt gedaan, gemaakt en bewogen, welke vormen worden gebruikt, wordt steeds gechoreografeerd op basis van wat in de vorige stap is ontstaan en voor de volgende nodig is. 
   


Comments