Faculteitswerkplaats ronde 3

Opbrengst en Inzichten

De laatste Faculteitswerkplaats lezen we samen de vierde versie die  in het weekend is ontstaan op basis van alle wijzigingen, voorstellen en ideeën uit de werkplaatsen op het plein. De verleiding om dit als een ‘einde’ te beschouwen, het beleid vast te stellen en over te gaan op de orde van de dag is voelbaar.

Samen bekijken we de uitvoering van Le Sacre du Printemps (Stravinsky) uitgevoerd door 250 kinderen die nooit eerder dansten en onder leiding van de choreograaf Royston Maldoom  in een paar weken een wervelende show dansten.

Daarna denken we en praten we verder over beide. Kunnen we de beweging in de faculteit die nu nog klein is, groter maken en laten doordeinzen in de faculteit? Hoe nemen we onze collega’s mee? Vinden we de rust om te vertragen, om van daaruit te versnellen? Kunnen we verduren dat het niet ‘af" is en het misschien wel nooit zal zijn? Hoe leerde Roystin Maldoom die kinderen eigenlijk luisteren naar de ongemakkelijke muziek van Stravinsky?  

Laten we verder dansen…


Protoytype versie 3

Prototype Versie 4


 


Vragen die we meenemen de komende 4 jaar..

Levende notulen


Comments