Faculteitswerkplaats ronde 2

Opbrengst en Inzichten:

In de tweede faculteitswerkplaats werken we aan het eerste prototype van het meerjarenbeleid.
Op basis van de inhoudsopgaven, die in de voorgaande werkplaatsen op het plein zijn gevuld is er een eerste versie meerjarenbeleid gemaakt.
Het prototype laat de gelaagdheid van het beleid zien door letterlijk met een gelaagde pagina-layout te werken.

Iedereen leest de tekst en gaat vervolgens in duo's aan het werk in de teksten. Eerst in een eigen hoofdstuk en vervolgens wordt gewerkt aan de samenhang tussen de hoofdstukken.

De opbrengst van deze werkplaats wordt verwerkt in prototype versie 2.
Deze versie wordt aan alle deelnemers van de werkplaatsen op het plein gestuurd met de vraag hierover met twee mensen in gesprek te gaan.
Prototype versie 1

Prototype versie 2

 
Comments