Faculteitswerkplaats ronde 1

Opbrengst en Inzichten:

Dans 1: Faculteitswerkplaats


We vinden het begrip 
onder-wijs-heid uit als een woord voor wat er wezenlijk aan ons meerjarenbeleid ten grondslag ligt / waar onze ambities en plannen op gebouwd zijn staat / wat er al is en en potentie heeft en is gegrond in waar we voor op aarde zijn: het onderwijs.

Al ons handelen is gebaseerd op waar wij in de kern voor/van zijn: ons onderwijs. Daarin doen we de kennis en ervaring op die onze ambities voeden, die ons aanzetten tot keuzes die impact hebben, en waarmee we onze eigen transitie vormgeven. We noemen deze basis ONDER-WIJS-HEID. Het is de onderlegger van ons meerjarenbeleidsplan.Deze onder-wijs-heid omvat de volgende elementen:

 

We doen het met z’n allen

Onze docenten vormen samen met onze studenten en onze partners van het beroepenveld het hart van onze faculteit: hun vakkundigheid én passie stralen uit en verbinden de gemeenschap. 

 
Kwaliteit is een werkwoord                                                              

We werken er continue aan: aan het vak, in het onderzoek, met elkaar, vanuit onszelf, onze inspiraties en de wereld om ons heen maken we elke dag opnieuw onderwijs, vernieuwen we het, ontwikkelen we ons.

 Gezonde spanning

We beseffen dat structuur en cultuur, cijfers en woorden, hard en zacht, blauw en groen, meten en weten twee zijden van één medaille zijn en dat we de spanning tussen de uitersten nodig hebben om elke keer opnieuw uit te vinden wat nodig is en ons te doen staat.            

 
Dwars verbonden                                                                  

We zoeken de rijkdom tússen de regels en ín de ruimte van de formele structuren. Dwarsverbanden, diagonale verbindingen, onverwachte wendingen maken ons tot een dynamisch netwerk. Soms geeft zo’n dynamiek onrust, maar we beseffen dat we het nodig hebben om echt verbonden te zijn met elkaar, ons vak en de wereld.

 GezondzaamOnze professionele opvattingen over gezondheid passen we ook toe op onszelf als facultaire gemeenschap in het grotere geheel van de Haagse Hogeschool en in onze positie ten opzichte  van andere hogere gezondheidszorgopleidingen.


Comments