Faculteitswerkplaats

In de faculteitswerkplaats gaan de directeur, leden van het MT en twee leden uit iedere werkplaats op het plein aan het werk met het materiaal uit de bliksemwerkplaatsen, de werkplaatsen op het plein èn met al het beleidsmateriaal uit de opleidingen/faculteit/HHS. De opbrengsten en het materiaal wordt bekeken, er wordt naar dwarsverbanden gezocht en uit dit alles wordt een meerjarenbeleidsplan gemaakt.

We werken binnen de richtinggevende strategie van de HHS om de komende jaren strategisch in te zetten op: 
• een verdere verhoging van onze kwaliteit, onder meer via: 
• de doorontwikkeling van ons internationale profiel, 
• de bevordering van wereldburgerschap, en 
• het realiseren van een netwerkhogeschool.

Met dit maakproces van ons meerjarenbeleid, als een openbare dans op het plein, gebruiken we de ruimte die de Haagse Hogeschool laat aan de faculteiten en teams voor eigen invulling van het meerjarenbeleid. Een proces dat is gebaseerd op onderling vertrouwen en de intrinsieke motivatie, gedrevenheid en kennis van onze medewerkers, studenten en netwerkpartners. 

We zoeken samen, dansend en wiebelend, naar ons eigen evenwicht in het Haagse besturingsmodel, dat balanceert tussen inhoudsgedreven werken en de governance-eisen waaraan voldaan moet worden. Kwaliteitscultuur

Faculteitswerkplaats Ronde 1

Faculteitswerkplaats ronde 2


Faculteitswerkplaats 3
maandag 20 juni 9:30 - 12:30